CONTACT

ANY QUESTIONS? CONTACT US

CONTACT INFORMATION

Equalan Pharma Europe
Registering authority: Sąd Rejonowy w Białymstoku (District Court in Białystok, Poland), XII Wydział Gospodarczy (12th Commercial Division). KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, REGON 200286562.
Initial capital 400,000.00 PLN
ul. Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok
[recaptcha]